9 marca, 2017 kuba

Wyniki zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na zakup 2 sztuk fabrycznie nowych, halowych stoków snowboardowo-narciarskich za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy MaxxTracks Skislopes b.v. (Communicatieweg 4D 1967 PR Heemskerk The Netherlands)

Dziękuję za udział w postępowaniu. Informujemy, iż na wniosek oferenta, który złożył ofertę, udostępnimy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 Pozdrawiamy serdecznie!

Skontaktuj się z nami