grafik zajęć od 7 października 2019 r.

GRAFIK ZAJECIA1
AEROBIK SPORTOWY

Koordynator sekcji:
Karolina Zasada 507-790-997

SZARFA
Koordynator sekcji:
Julia Kraj 880-123-271

FREESTYLE SNOWBOARD MŁODZIEŻ
SKOKI NA TRAMPOLINIE
Koordynator sekcji:
Michał Starzyński 604-080-998

UWAGA: Na zajęcia obowiązują ZAPISY!

Skontaktuj się z nami